Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Impulsbewegingsonderwijs.nl: Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

KVLO Nieuws  |  9 september 2021

voor scholen in het (speciaal) basisonderwijs èn een scan of je voor de subsidie in aanmerking komt. 


Vanaf 1 augustus 2023 is het voor scholen in het (speciaal) basisonderwijs een wettelijke verplichting om te voldoen aan twee lesuren (45 minuten) bewegingsonderwijs, gegeven door een bevoegd leerkracht.
 
Om scholen te helpen hieraan te voldoen is er de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs. Tot 31 september 2021 kunnen scholen/besturen deze subsidie aanvragen via https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs.
 
Met subsidiedeel A kan een schoolbestuur een procesbegeleider aanstellen om het proces rondom het bewerkstelligen van de wettelijke verplichting voor haar scholen te realiseren. Landelijk gezien zijn er verschillende oorzaken voor het nog niet voldoen aan de wettelijke verplichting (1-meting Mulier instituut uit 2017). De procesbegeleider kan de oorzaken binnen een bestuur onderzoeken en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.
 
De meest voorkomende belemmeringen zijn:

  • een te vol lesrooster,
  • onvoldoende financiële middelen,
  • te weinig beschikbare accommodatie,
  • onvoldoende bevoegde leerkrachten.

 
Gelukkig zijn er ook voldoende scholen die al voldoen aan de wettelijke verplichting. Voor deze scholen is ook een deel van de subsidie gereserveerd. 
 
Via subsidie deel B kunnen scholen die voldoen het bewegen in en rondom de school verbeteren. Er kan een procesbegeleider worden aangesteld die op bestuursniveau (voor meerdere scholen) of op schoolniveau dit proces kan gaan begeleiden. Hiermee kunnen scholen actief aan de slag met meer bewegen tijdens de schooldag (dynamische schooldag), bewegend leren (bewegen als middel) en het verbeteren van bewegingsonderwijs/bewegen. 
 
De KVLO gelooft in verbinding op bewegingsonderwijs. Niet alleen binnen 1 schoolbestuur, maar ook bestuuroverstijgend binnen regio's waar kleinere besturen werkzaam zijn. 
 
Via subsidiedeel A kan de procesbegeleider inzetten op deze verbinding om scholen en besturen te verenigen op het gebied van bewegingsonderwijs, contractuele verplichtingen en inroostering. Via subsidiedeel B kunnen al bestaande vakgroepen inzetten op de kwaliteit van bewegingsonderwijs. Er kan ruimte worden gemaakt om een vakgroep-coördinator aan te stellen die voor een Professionele leer gemeenschap (PLG) op bewegingsonderwijs kan zorgen. Hierin kunnen vakleerkrachten en vakspecialisten worden bijgeschoold en samenwerken. De expertise van de vakleerkracht/vakgroep kan worden ingezet op het gebied van meer bewegen in en rondom de school.
 
De KVLO ondersteunt deze subsidie en helpt scholen en leden om de beoogde doelstellingen te halen. Via impulsbewegingsonderwijs.nl heeft de KVLO in samenwerking met de partners PO-Raad, VSG en ALO-NED een website opgezet die ondersteuning zal gaan bieden.
 
De website zal gedurende de subsidieperiode worden uitgebreid met informatie en scans om procesbegeleiders/scholen te helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Naast de website is er ook een ondersteuningsteam opgetuigd. Dit ondersteuningsteam bestaat uit experts uit het werkveld die op meerdere thema's kunnen bijdragen om uw doelen te realiseren. 
 
Voor vragen over de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs kun je ons altijd mailen via OTS@kvlo.nl.
 
Wij hopen met deze subsidie en onze ondersteuning dat het gaat lukken om scholen te laten voldoen aan de wettelijke verplichting zodat alle kinderen in Nederland goed én voldoende bewegingsonderwijs krijgen. Doe je mee?
 

Tenslotte: Er is nu al een scan beschikbaar op https://impulsbewegingsonderwijs.nl/scans/subsidieaanvraag om te kijken of je in aanmerking komt voor de subsidie Impuls en innovatie.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: