Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Na drie jaar opnieuw een pleidooi voor 3 uur gym!

KVLO Nieuws  |  1 oktober 2021

En kansen voor 5 uur per week.

De Tweede Kamer is in beweging door de harde woorden van Jac Orie die een lans breekt voor drie uur gym i.v.m. verslechtering van de fysieke conditie van de jeugd. Dat was de kop van het artikel in de Telegraaf d.d. 1-10-2021, waarin duidelijk werd dat de Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) hierover vragen hadden gesteld aan de ministers van VWS en OCW.

In navolging van de oproep van Jac Orie kwamen ook zij opnieuw met een pleidooi voor 3 uur gym. Immers drie jaar geleden, op 11 december 2018, heeft Van Nispen met ondersteuning van de KVLO zijn eerdere wetsvoorstel over 3 uur verplicht bewegingsonderwijs verdedigd in de Tweede Kamer (zie foto hieronder vak K). De eerste termijn is toen behandeld en wie weet volgt er na 3 jaar nog een tweede termijn...

debat.jpg

We moeten hoe dan ook samen het tij keren en er is gelukkig de laatste jaren ook al veel gebeurd, mede dankzij de verplichting van de 2 lesuren bewegingsonderwijs in 2023 (amendement Heerema/vNispen). Maar, om het tij echt te keren is 3 uur per week niet genoeg.

De KVLO is nu met haar stakeholders VSG, PO-Raad en ALO-Nederland aan het werk om met het 2+1+2-concept 5 uur bewegen per week te realiseren voor alle kinderen in Nederland zoals door vele instanties al eerder is geadviseerd.

Wat is er nodig? Het model 2+1+2: 5 uur goed en voldoende bewegen voor alle kinderen
  • 2 lesuren goed bewegingsonderwijs van een vakleerkracht: verplicht voor alle leerlingen in het PO
  • 1 uur extra bewegen: in onderwijstijd, b.v. dynamische schooldag, pauzesport of bewegingsonderwijs (zie ook subsidieregeling www.impulsbewegingsonderwijs.nl )
  • 2 uur bewegen na schooltijd: gratis, in en rondom school met Buitenschoolse Sportvoorziening.
Een nieuw kabinet kan dit mede op basis van het interdepartementale beleidsadvies ‘Nederland vitaal en in beweging’ en de inzet NOC*NSF realiseren. De buitenschoolse opvang, maar ook een rijke schooldag, biedt veel kansen voor extra sportdeelname.

Het 2+1+2 concept biedt veel verbinding, in en rondom de school. Laten we de kansen die er zijn goed benutten voor het welzijn van alle kinderen in ons land! 

Bijlagen krantenartikelen en kamervragen
Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: