Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Nieuwe KVLO-ledenraad in de steigers

KVLO Nieuws  |  16 januari 2023

Hoe komt deze ledenraad eruit te zien?

  • De nieuw te verkiezen ledenraad bestaat uit 19 leden, waarvan 16 algemene zetels en 3 kwaliteitszetels. De 16 leden worden vanuit 4 verschillende kiesregio's gekozen door de stemgerechtigde leden. De vertegenwoordigers van de 3 kwaliteitszetels worden daarna door de 16 verkozen leden gekozen.
  • De 4 kiesdistricten zijn ingedeeld op de postcode van het woonadres van de leden. De leden die in het buitenland wonen worden ingedeeld op het adres van de KVLO in Zeist.
  • De kwaliteitszetels richten zich op drie sectoren: de sportsector, de sector wetenschap & opleidingen en de gezondheidssector.
  • De ledenraad kent een zittingstermijn van vier jaar, en aansluitend éénmaal herbenoembaar.
  • De ledenraad komt ten minste viermaal per jaar bijeen.

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de KVLO in de besluitvorming over o.a. de koers, het strategisch beleid van de KVLO, de begroting en jaarrekening (zie ook 'de belangrijkste taken van de ledenraad'). Dit in nauwe samenwerking met het KVLO-bestuur en met de input vanuit de KVLO-afdelingen, ondersteund door het KVLO-bureau.

Hoe stel ik mij verkiesbaar?
Zet jij je graag in voor de vereniging en voor het belang van het bewegingsonderwijs? En denk jij dat een zetel in de ledenraad iets voor jou is?  Stel je dan verkiesbaar in je eigen kiesregio of voor een kwaliteitszetel!
Binnenkort ontvangt ieder stemgerechtigd lid een e-mail met informatie over de kandidaatstelling en bijbehorende profielen. Hierna kun je je aanmelden als kandidaat. Vervolgens worden de aanmeldingen beoordeeld door een kiescommissie. 

Wanneer vinden de verkiezingen plaats?
De verkiezingen vinden plaats in maart. Hierover ontvangt ieder stemgerechtigd KVLO-lid een e-mail met de mogelijkheid om te stemmen op een kandidaat in de eigen kiesregio. Op basis van de uitslag van de verkiezingen wordt de ledenraad benoemd. De kwaliteitszetels worden vervolgens door de nieuwe ledenraad gekozen.

Tijdelijke ledenraad
Na instemming van de ALV met de statutenwijziging op 10 december jl. is de tijdelijke ledenraad geïnstalleerd. Zij zijn met de kiescommissie verantwoordelijk voor de verkiezingen van de ledenraad, ondersteund door het KVLO-bureau.
Met de instelling van de ledenraad wordt de KVLO als vereniging democratischer, slagvaardiger en transparanter. De KVLO hoopt dan ook op veel enthousiaste aanmeldingen voor de ledenraad. Klik hier  voor meer informatie over het waarom van de ledenraad.

 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: