Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Onderhandelaarsakkoord cao-vo

KVLO Nieuws  |  23 juni 2022

Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 4,75% per 1 juli en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van werktijdfactor). Ook zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting.


Werkdrukverlichting

De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel samen in overleg gaan over de op hun school te nemen maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning in de klas, voor begeleiding van leerlingen of voor mentoraat of surveillance. De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Concreet betekent dit dat de omvang van het zogenaamde persoonlijke budget met 40 uren wordt verhoogd naar 90 uur. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering of het voorbereiden van lessen. Het recht om deze 90 uur in te zetten voor verlof of verlofsparen vervalt per schooljaar 2023-2024.

Jilles Veentra (voorzitter van de FvOv): "Ik ben blij met dit akkoord, waarin aandacht is voor die dingen die het hardst nodig zijn in het onderwijs, loon, werkdruk en aandacht voor al die ondersteuners in het onderwijs. Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan onze leden voor." De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. 

De digitale ledenraadpleging is ondertussen al naar de KVLO-leden werkzaam in het voortgezet onderwijs gestuurd.

Lees hier het hele onderhandelaarsakkoord en de kamerbrief.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: