Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en cao’s

Als je in dienst bent bij een werkgever in het onderwijs heb je een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst regelt het juridische aspect van de arbeidsverhouding tussen jou en je werkgever. In de arbeidsovereenkomst zijn verschillende afspraken gemaakt over uw arbeidsvoorwaarden. De juridische arbeidsverhouding wordt overigens niet alleen bepaald door de arbeidsovereenkomst maar ook door de van toepassing zijnde cao en van toepassing zijnde wetgeving.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Het grootste gedeelte van je arbeidsvoorwaarden is terug te vinden in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In het onderwijs kennen we meerdere cao's. Zo kennen we onder andere de cao voor het primair onderwijs, de cao voor het voortgezet onderwijs, de cao voor het mbo, de cao voor het hbo en de cao OMO

Meestal weet je aan de hand van de onderwijssector waar je werkt al onder welke cao je valt. Twijfel je pak dan je benoeming/arbeidsovereenkomst er even bij. Daarin staat welke cao van toepassing is. Op deze pagina kan je de laatste versies van de belangrijkste cao's downloaden en inzien. 
Meer weten?

Meer weten? Stuur een e-mail aan juristen@kvlo.nl.