Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Onderzoek: Grip op geluid

KVLO Nieuws  |  18 november 2022
Veel vakleerkrachten hebben behoorlijk veel last van hoge geluidsniveaus. Door dit onderzoek willen we ervoor zorgen dat iedere vakleerkracht in een gezonde akoestische werkomgeving kan werken.
Heb je interesse om deel te nemen? Geef je (onderaan de tekst) op!!

Op 12 september is de groep experts en onderzoekers bij elkaar gekomen om een gezamenlijke vliegende start te maken met het onderzoeksproject Grip op Geluid in de sporthogeschool te Eindhoven. De KVLO was natuurlijk ook vertegenwoordigd door Jorieke Steenaart. 

Uit verschillende onderzoeken, uit de ledenpeiling van de KVLO en uit gesprekken met vakleerkrachten blijkt dat de vakleerkracht behoorlijk veel last heeft van hoge geluidsniveaus. Doel van het onderzoek is om ervoor te zorgen dat iedere vakleerkracht in een gezonde werkomgeving kan werken op gebied van geluid en akoestiek. 


Achtergrondinformatie
Gehoorschade is een van moeilijk waarneembare arbeidsrisico’s, je ziet het geluid niet, gehoorschade treedt sluipenderwijs op, en als die schade ontstaan is, dan is het onomkeerbaar. Uit de praktijk weten we dat niet alleen het gehoor schade op kan lopen, maar ook de stem een risico loopt. Een aantal vakleerkrachten gebruikt stemversterker, andere hebben logopedie, ten slotte horen we regelmatig terug dat geluid vermoeiend is. De akoestiek van vooral de oudere zalen laat het nodige te wensen over.

In 2005 is de norm voor akoestiek van sportaccommodaties gepresenteerd die in samenwerking met de NOC*NSF is ontwikkeld. Veel sportaccommodaties zijn nog niet gebouwd volgens de nieuwe normen voor akoestiek. Tenslotte staat de vakleerkracht er in de les soms alleen voor. Als de werkgever of het schoolbestuur al overtuigd is dat aanpassingen nodig zijn, dan moet de gemeente nog overtuigd worden. Inzicht in de blootstelling aan lawaai en de gevolgen ervan kan bijdrage om het gesprek met schoolbestuur en gemeente te voeren. 
Hoe doen we dat? We inventariseren de geluidsniveaus en de akoestiek, de gevolgen op het gehoor, de stem en algemeen welbevinden. Aanvullend wordt er een geluidsmetingentool en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

Wat gaan we precies doen en hoe kan je deelnemen?
Van een geselecteerd aantal sportaccommodaties meten we de akoestiek aan de hand van meerdere parameters zoals flutterecho’s, spraakverstaan, nagalmtijd. De daadwerkelijke geluidsbelasting in deze sportaccommodaties wordt gemeten door bij een aantal vakleerkrachten gedurende de werkdag het geluidniveau te meten. We onderzoeken sportaccommodaties met verschillende afmetingen én een oude accommodatie van voor 2005 en een nieuwe accommodatie. Op die manier krijgen we inzicht in de relatie tussen de akoestische parameters én de daadwerkelijk gemeten geluidsbelasting. 

Kwaliteit van het gehoor 
De kwaliteit van het gehoor onderzoeken we door middel van verschillende gehoortesten die allemaal voldoen aan de Arbowetgeving. De stemklachten en de overige klachten onderzoeken we middels een vragenlijst én door open focusgroepen te houden. De gehoortesten worden afgenomen in een gevalideerde ruimte van Specsavers. Zij hebben hun winkels en bijbehorende apparatuur beschikbaar gesteld voor het project om gehoormetingen te verrichten. Deze metingen vinden plaats vanaf februari tot juni 2023. Maastricht Sport is de eerste gemeente die zich al opgegeven heeft om hieraan deel te nemen!

Kwaliteit van stem en overige gezondheidsaspecten 
Middels een vragenlijst zal bij een grote groep vakleerkrachten gevraagd worden wat zij ervaren. Op de dag van het onderzoek zullen studenten van de Fontys Hogeschool aanwezig zijn om met jullie de link voor die vragenlijsten te delen. In november houden we Focusgroepen. Een focusgroep is een gesprek in een groep over jullie ervaring met akoestiek, het gebruik van gehoorbescherming en stemversterking en natuurlijk gewenste oplossingen.

Tool om geluidsniveaus inzichtelijk te maken
De opleiding ICT werkt samen met een bedrijf, dat geluidscamera’s maakt, aan een tool om de geluidsniveaus inzichtelijk te maken. Aanvullend onderzoeken zij wat de effecten van geluid kunnen zijn op het algemeen welbevinden en stress.

Rapportage
Tenslotte stoppen we alle gegevens in een snelkookpan, schudden eraan en brengen het aan de kook totdat er een mooi rapport uitkomt met aanbevelingen voor gemeentes en schoolbesturen, een congres, een tool om arbo-omstandigheden te meten én voorlichtingsprogramma voor opleidingen en de beroepsvereniging. 

Deelnemen?
Heb je interesse om deel te nemen? Wij hebben jou hard nodig en je draagt bij aan het verbeteren van jouw werkomstandigheden. Geef je op door deze link te volgen. Aanmelden is vrijblijvend.

Je kunt je ook opgeven bij jouw vakgroepcoördinator of direct bij s.tuinder@fontys.nl


Hartelijk dank voor je deelname
Namens de hele projectgroep,
Saskia Tuinder


Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende partners: 
Fontys Paramedisch
KVLO
Fontys Sporthogeschool
Fontys  ICT 
Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen
Hogeschool Rotterdam
Sportgemeente Maastricht
VeiligheidNL
Level Acoustics & Vibrations
Sorama
TIG akoestiek
Odin Wenting Bouwadvies
Raad van advies:
Jan de Laat
Arnold Schriemer,
Bas Sorgdrager, NOC*NSFMeer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: