Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Screening coalitieakkoord op hoofdpunten

KVLO Nieuws  |  17 december 2021

Coalitie volgt ingezet beleid sport en bewegen

De KVLO heeft het coalitieakkoord gescreend op onderwerpen die onze leden aangaan en kansrijk zijn. Hieronder een aantal hoofdpunten.
 
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen dat sterk overeenkomt met de eerdere proeve van een regeerakkoord van Rutte en Kaag en het beleidsadvies ‘Nederland vitaal en in beweging’; het gaat dan met name om de punten Onderwijs en Gezondheidszorg/preventie.
 
Onderwijs en ontwikkeling: pagina 19
Er wordt sterk ingezet op basisvaardigheden en daarbij wordt tevens verwezen naar de reeds ingezette curriculumherziening (verhoging van de kwaliteit). De KVLO doet mee met de tweede tranche (voorjaar 2022) waarin de curriculumherziening van LO (bovenbouw VO) aan de beurt is. Hieraan gekoppeld zijn de wettelijke eisen voor het vak LO waarmee de onderwijsuren geborgd zijn, zowel voor het PO (m.i.v. 2023) als voor het VO (borging van de kwantiteit).

De eerste 2 lesuren van het model 2+1+2 zijn hiermee voor het PO geborgd. Voor de leerlingen in het VO zijn er naast de verplichte onderwijsuren de keuzevakken BSM en LO2 en schoolsport (Olympic Moves).
 

Kansenongelijkheid: pagina 19 en 20
Om de kansenongelijkheid aan te pakken wordt de buitenschoolse opvang nagenoeg gratis (95%) en komt er een rijke schooldag met o.a. sport en cultuur. Met de rijke schooldag kan de +1 van het model verder vorm worden gegeven (extra uren bewegen onder schooltijd). 

Met de bijna gratis buitenschoolse opvang (waar we samen met NOC*NSF nadrukkelijk voor hebben gepleit), kunnen we de laatste +2 verder gaan vormgeven voor een buitenschools sportaanbod; in nauwe samenwerking met lokale sportverenigingen en mogelijk andere sportaanbieders. Daarmee wordt de basis gelegd voor vijf uur bewegen per week.
 
Dit sluit goed aan bij Preventie, sport en bewegen op pagina 32. Een gezonde generatie in een gezonde samenleving in 2040, met sport en bewegen en voeding.
 

Investeren in leraren: pagina 20
Een belangrijk onderwerp is het dichten van de loonkloof met één cao voor het funderend onderwijs en het aanpakken van de werkdruk, zowel in PO als in VO.
 
Conclusie
Dit beleid helpt en steunt ons om samen met andere partijen de ingezette koers van de KVLO de komende jaren voortvarend aan te pakken en door te zetten.

Er is wel zorg of er voldoende sportaccommodaties/gymzalen (en inventaris) beschikbaar komen die geschikt zijn voor bewegingsonderwijs aan soms klassen van 30 leerlingen of meer. Er wordt vaak nog gebouwd met normen uit 1987; dat kan echt niet meer. We hopen dat deze normen snel geactualiseerd worden ten behoeve van goed en eigentijds bewegingsonderwijs.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: