Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Sportieve gezonde generatie (campagne sportlaatvanzichhoren)

KVLO Nieuws  |  2 februari 2022

De KVLO is als geen ander een pleitbezorger van sport, bewegen als een onmisbaar element van een actieve en sportieve  leefstijl en een vitaal en gezond Nederland. Met sport en bewegen worden kinderen fitter, motorisch vaardiger en komen zij in aanraking met winnen en verliezen en ervaren zij het gevoel van 'ergens bij horen'. Voor de ontwikkeling van brede bewegingsvaardigheden en een pedagogische verantwoorde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen, is sporten en bewegen van groot belang. 

De basis van dit alles wordt gelegd op school bij het vak bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding, waar alle kinderen van Nederland samen goed leren bewegen. En daar een leven lang plezier van hebben. 

 

Gemeenten: maak sporten en bewegen voor de jeugd toegankelijker en plezierig

Gemeenten kunnen sport en bewegen voor de jeugd toegankelijker en plezierig maken. De KVLO roept gemeenten op om voldoende kwalitatief goede en veilige accommodaties beschikbaar te stellen zodat alle kinderen in Nederland goed leren bewegen en met plezier een leven lang kunnen sporten. 


Wat kan de gemeente doen?

•      Samenwerking tussen beleidsmedewerkers sport, onderwijs en gezondheid van uit één visie met een gezamenlijk doel.

•      Samenwerking tussen vakleerkrachten in vakgroepen op bestuursniveau.

•      Bundelen van menskracht en middelen door inzet van vakgroepen en buurtsportcoaches.

•      Investeren in voldoende kwalitatief goede accommodaties voor lichamelijke opvoeding en sport

•      Investeren in een beweegvriendelijke schoolomgeving

•      Meerjarige afspraken verankeren in gezamenlijk beleid.


Voorbeeld: Het schoolplein als beweeg- en leerplein

Bijna de helft van de kinderen in Nederland beweegt te weinig. Kinderen zitten urenlang per dag en spelen minder buiten. Dat is een gemiste kans: wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sport en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd. Jong (aan)leren is later profiteren! Er is een plek waar alle kinderen samenkomen: op school. Als bewegen 'het nieuwe normaal' wordt, dan hoort een beweegvriendelijke schoolomgeving ook de norm te zijn. Het schoolplein geeft voordelen en kansen om leren, bewegen, sporten en spelen tijdens en na schooltijd te stimuleren.. Hierbij is niet alleen de inrichting belangrijk, maar ook het gebruik en de organisatie van activiteiten.

 

Links

Factsheet Het schoolplein als beweeg- en leerplein

Olympic Moves

#kvlo2plus1plus2 #wewinnenveelmetsport #sportlaatvanzichhoren #gr2022


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: