Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Uitzending Pointer over gehoorschade bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs leidt tot Kamervragen

KVLO Nieuws  |  1 maart 2024

Naar aanleiding van de uitzending van Pointer over gehoorschade zijn schriftelijke Kamervragen gesteld door SP en D66. In de uitzending, waaraan wij als KVLO onze medewerking hebben verleend, wordt aangetoond dat het geluid tijdens gymlessen te hard is en vaak boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

 
Kamervragen
De KVLO is verheugd dat de uitzending van Pointer heeft geleid tot Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo wil SP-kamerlid Bart van Kent weten hoeveel controles er door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn uitgevoerd in gymzalen en zwembaden en hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd. Ook wil hij weten wat de minister gaat doen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen strikter worden nageleefd.

Ook D66-kamerlid Jan Paternotte wil van de minister weten hoeveel gymzalen niet voldoen aan de geluidsnormen. "Gymleraren en leerlingen verdienen een veilige gymzaal voor sportlessen. De slechte akoestiek in veel zalen moet daarom aangepakt worden. Het is mesjogge dat zowel docenten als leerlingen blootgesteld worden aan te veel geluid en daardoor potentieel gehoorschade oplopen”, aldus Paternotte.
 
De Kamervragen moeten binnen een termijn van drie weken worden beantwoord door de betreffende minister. Als dat niet lukt komt de minister eerst met een verzoek tot uitstel.
 
Slechte akoestiek blijft slepend probleem
Dat het met de akoestiek in de accommodaties voor bewegingsonderwijs niet goed gesteld is, is voor veel vakgenoten geen nieuws. De KVLO merkt dat dit onderwerp veelvuldig in de helpdesk naar voren komt en dat dit al jarenlang een collectief probleem is. In de peilingen over huisvesting (2021) is bekend geworden dat een ruime helft van de respondenten (PO en VO) een slechte akoestiek ervaren.
 
Toch wordt er tot op de dag van vandaag te weinig aan gedaan. De school is weliswaar als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving van de docent, maar in veel gevallen is de gemeente eigenaar van de gymzaal. Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor goede huisvesting dient zij zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting dus ook voor bewegingsonderwijs. Toch blijft het geluid tijdens de gymlessen te hard en gaat het te vaak boven de wettelijke geluidsnorm van 80dB. *boven de 85dB hoort de werkgever hier op voorhand over te informeren en daarvoor gehoorbescherming beschikbaar te stellen.
 
De KVLO verwacht dat deze aandacht voor het onderwerp en de kamervragen kunnen helpen om tot de hoognodige constructieve aanpak van het probleem te komen. Het onderwerp blijft uiteraard de volle aandacht van de KVLO houden!  Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: