Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Verslag ledenraadsverkiezing KVLO

KVLO Nieuws  |  20 april 2023

Op 10 december 2022 stelde de algemene ledenvergadering de statutenwijziging vast. In deze statuten is vastgelegd dat de leden van de KVLO een ledenraad kiezen die vanuit de dialoog met het hoofdbestuur het strategisch beleid van de vereniging vaststelt. Op basis van dit besluit werd begin 2023 de eerste KVLO-ledenraadsverkiezing gehouden, waaruit elf ledenraadsleden (per kiesregio) en een lid voor de kwaliteitszetel sport zijn verkozen. Het volledige verslag van de ledenraadsverkiezing lees je hier: 
Verslag ledenraadsverkiezing KVLO 2023

Voor meer informatie over de ledenraad en een overzicht van alle gekozen ledenraadsleden, kijk je op: de Ledenraadspagina


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: