Skip Navigation Linksdefault

KVLOWat we doenGezonde School

Gezonde School- Bewegen en Sport

Gezonde School is een programma dat scholen helpt te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen. Bewegen en Sport is een van de thema's uit het programma. Vind je een sportactieve uitstraling van je school belangrijk en werkt je school aan het bevorderen van bewegen en sport bij de leerlingen? Ga dán voor het themacertificaat Bewegen en Sport onder het Vignet Gezonde School!


Vignet Gezonde School

Doel van de Gezonde School is dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt op alle scholen van Nederland. Het programma bestaat uit negen thema's, waar je als school aan kunt werken. Om in aanmerking te komen voor het vignet moet een school voldoen aan de basisvoorwaarden en de criteria van een thema naar keuze. Zo kan een school aan leerlingen, ouders, docenten en anderen laten zien welke thema's specifieke aandacht krijgen. Bij een gehonoreerde aanvraag mag de school zich de volgende drie jaar profileren als Gezonde School.

De animatie hiernaast (onder voor mobiel) laat zien wat Gezonde School is en hoe het werkt>>
 

Thema Bewegen en Sport

Het Vignet Gezonde School is een initiatief van een aantal landelijke (gezondheids-)organisaties. Zij werken samen om versnippering van keurmerken tegen te gaan. De KVLO heeft samen met NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport en Bewegen bepaald aan welke criteria de verschillende schooltypes moeten voldoen om dat themacertificaat te krijgen. De vragen zijn geformuleerd op basis van vier pijlers namelijk: educatie, signaleren, omgeving en beleid.

1. Educatie Bewegen en sport

Bewegen en sport heeft (in tegenstelling tot andere thema's) een eigen vak, namelijk het bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding! Door voldoende en kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs volgens een vakwerkplan of methode aan te bieden, worden de leerlingen vaardig in bewegen. Ook leren ze hun grenzen verleggen en zichzelf ontdekken. Naast het vak bewegingsonderwijs kan de school extra interventies inzetten, jaarlijks een sportdag organiseren en bewegen ook bij andere vakken laten terug komen. Kinderen die goed leren bewegen, zullen eerder ook na school, op het schoolplein en op latere leeftijd meer met plezier blijven bewegen.
 

2. Signaleren Bewegen en sport

Het is belangrijk dat de school bewegen opneemt in de zorgstructuur van de school en beweegachterstanden periodiek signaleert. Werk daarom met een leerlingvolgsysteem of neem minimaal iedere twee jaar een motorische test af. Periodiek onderzoek geeft de school, het beweegteam of gemeente ook input voor het maken van keuzes. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede follow-up als kinderen opvallen bij het meten en testen.

3. Schoolomgeving Bewegen en sport

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheden hebben om kennis te maken met verschillende sporten in de buurt. Door de mogelijkheden te verkennen onder of na schooltijd (maar buiten de lessen bewegingsonderwijs), ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij hen past. Bovendien verlaagt het de drempel om lid te worden van een sportclub. Bij schoolomgeving hoort ook het schoolplein en de mogelijkheden die deze biedt.
 

4. Beleid Bewegen en sport

Het is belangrijk dat het aanbod dat de school heeft op bewegen en sport ter bevordering van een actieve en gezonde leefstijl verankerd is in het beleid. Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van dit sport- en beweegbeleid te betrekken. Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beweeg- en sportbeleid en een beweegteam samen te stellen.
 

Gezonde School: De vragenlijst

Wat moeten scholen doen om het themacertificaat Bewegen en sport te ontvangen? Scholen moeten  allereerst voldoen aan een reeks verplichte criteria. Daarnaast zijn er aanvullende vragen waarop zij een minimaal aantal punten moeten halen, om het certificaat te krijgen.

De vragenlijsten zijn hier te vinden: https://mijngezondeschool.nl/certificaten


Ondersteuning voor scholen

Door het hele land is het mogelijk Gezonde School-adviseurs in te schakelen voor de advisering en begeleiding bij de aanvraag van een themacertificaat. Een schoollocatie krijgt maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet een school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD van hun regio.
Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een Ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden. Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Meer informatie over het Ondersteuningsaanbod vind je hier.
 

Meer informatie

Wil je je het themacertificaat aanvragen of meer informatie? Ga dan naar Gezonde School of stuur een mail naar info@gezondeschool.nl.

Hier zie je welke scholen in Nederland al een vignet hebben

Heb je vragen over het themacertificaat Bewegen en Sport  dan kun je contact opnemen met nathalie.termorshuizen@kvlo.nl.

 

Good-practice PO: De Waterhof in Delft

 Good-practice VO: Montessori College Nijmegen

 Good-practice mbo: ROC Tilburg