Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een veelbesproken onderwerp in de wereld van lichamelijke opvoeding. Dat is ook begrijpelijk omdat het fysieke aspect in de functie van leraar LO een dominante rol heeft. Het fysieke karakter van het vak brengt met zich mee dat het soms gebeurt dat een leerling zich tijdens de les blesseert. Op dat moment gaat alle aandacht natuurlijk eerst uit naar deze leerling. Afhangend van de ernst van de blessure en de daarbij opgelopen schade verlegt de aandacht zich vaak naar de vraag wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie er aansprakelijk is.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Onrechtmatige daad

Hoofdregel is dat eenieder zijn eigen schade draagt. In sommige situaties kan echter aangetoond worden dat de schade aan een andere persoon dan de leerling te wijten is. Om iemand dan aansprakelijk te stellen moet deze persoon de schade hebben toegebracht door op een “onwettige of onbehoorlijke manier te hebben gehandeld”. Daar is niet zo maar sprake van en in eerste instantie wordt in zo’n geval eerst de school, als werkgever, aansprakelijk gesteld. Soms wordt de leraar LO ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. Daartegen bent u als lid van de KVLO verzekerd.    

Kelderluik arrest

Een belangrijke uitspraak binnen het aansprakelijkheidsrecht is het Kelderluik-arrest. De Hoge Raad stelde met dit arrest een aantal criteria op om antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad.
  1. Wat is de waarschijnlijkheid van onoplettendheid of onvoorzichtig gedrag en dat er iets gebeurt (ongeval)?
  2. Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
  3. Wat is de ernst van de gevolgen als zo’n ongeval zich voordoet?
  4. Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?
Bij het vormen van beleid en het beperken van de kans op ongelukken en aansprakelijkheid kan een vakgroep LO en het bestuur de bovenstaande vragen en antwoorden daarop gebruiken. 


Meer weten?

Meer weten? Stuur een e-mail aan juristen@kvlo.nl.