Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Salarissen

Een belangrijke arbeidsvoorwaarde binnen een dienstverband is het salaris. U kunt daarbij denken aan de schaal en de trede waarin u bent geplaatst maar denk ook aan salarisonderdelen als de eindejaarsuitkering, het vakantiegeld en de bindingstoelage. In welke schaal u geplaatst bent hangt af van uw functie en de daarbij horende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Aan een functie is een salarisschaal gekoppeld. Deze schaal bestaat weer uit treden. De laagste trede in de schaal vertegenwoordigt de ondergrens van de schaal, de hoogste trede vertegenwoordigt het maximum van de schaal.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Schaal

Welke schaal gekoppeld is aan een functie hangt af van de taken en verantwoordelijkheden die bij een functie komen kijken. Deze verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd in de functieomschrijving. Aan de hand van de functieomschrijving en de in het functiewaarderingsysteem/meetsysteem opgenomen kenmerken wordt vastgesteld wat de bijpassende schaal is. Elke onderwijssector heeft zijn eigen functiewaarderingsysteem (FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-BVE etc.).  

Trede

De schaal waarin u ingeschaald wordt is dus afhankelijk van uw functie(omschrijving) en de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. Wat betreft de toekenning van de trede in de schaal ligt dat anders. Uw werkgever heeft in dit geval veel meer vrijheid en kan een werknemer bij indiensttreding op basis van bijvoorbeeld ervaring en competentie naar eigen inzicht indelen. In de cao’s zijn hier ook bepalingen over opgenomen.


Meer weten?

Meer weten? Stuur een e-mail aan juristen@kvlo.nl.