Skip Navigation Linksmagazine

KVLOWat we doenLO Magazine

Alle magazines

Op deze pagina kun je alle magazines van de afgelopen jaren downloaden.
Magazines

2023 LO3: Gezonde leefstijl

In LO Magazine 3 staan maar liefst negen topicartikelen. Yannick de Korte en Johan Koedijker (Kenniscentrum Sport en Bewegen) houden een pleidooi over de dynamische schooldag. Nederland is koploper ‘zitten’ in Europa. Basisschoolleerlingen zitten gemiddeld 7,6 uur en middelbare scholieren gemiddeld 10,1 uur op een doordeweekse schooldag. Nina Bartelink en Dave Van Kann van het lectoraat Move to Be (Fontys Hogeschool Eindhoven) ontwikkelden zes rollen voor een optimale samenstelling van beweegprofessionals in een ‘beweegteam’ op school. Marieke Timmerman (Gezonde School) wijst je de weg naar de Gezonde Schoolaanpak met voorbeelden uit po, vo en mbo, toegelicht met QR-codes en hyperlinks..

2023 LO2: Bewegen regelen

In LO Magazine 2 staan zes topic-artikelen. Katrijn Opstoel beschrijft de resultaten uit een deelonderzoek van de leerstoel ‘Pedagogiek en onderwijskunde van de lichamelijke opvoeding’. Uit dit onderzoek blijkt dat reguleringsdoelen in po belangrijk worden gevonden maar dat die doelen op verschillende manieren aandacht krijgen zonder een duidelijke opbouw en structuur. Er is behoefte aan een boek dat docenten helpt met het vormgeven van bewegen regelen in hun lessen. In het voorjaar verschijnt het boek ‘Samen bewegen regelen in het basisonderwijs’

2023 LO1: Wat is goed bewegingsonderwijs?

Het motto van de KVLO is: ‘Goed leren bewegen, een leven lang actief!’ In een topicartikel van het LO Magazine over ‘Visie en doelstellingen’ in LO5 van 2022 vraagt een auteurscollectief zich af welk antwoord in de vakwereld wordt gegeven op de vraag wat ‘goed leren bewegen’ is (Auteurscollectief, 2022f). Is er eensluidendheid? Vanuit mijn kijk op het vak LO wil ik antwoorden op de gestelde vragen.

2022 LO9: Autonomie- ondersteunend lesgeven

In LO 9 staan vijf topicartikelen. Ieder artikel beschrijft een aspect van autonomie-ondersteunend lesgeven bij bewegingsonderwijs. Het eerste artikel van Marike Semplonius en Jeroen Koekoek beschrijft de ervaringen van leerlingen van groep 7 en 8 in een ‘vrije les’ met digitale middelen. Mattijs Mussert beschrijft in zijn artikel de voordelen van zelfbeoordeling en vergelijkt de zelfbeoordeling door po-leerlingen met die van de docent. Gwendolijn Boonekamp concludeert in haar promotieonderzoek bij vmbo-leerlingen What moves us? dat het belangrijk is om naar perspectieven van leerlingen te luisteren.

2022 LO8: In gesprek met partners

LO Magazine 8 heeft als topic ‘In gesprek met partners’. Drie artikelen zijn aan dit topic gewijd. De overeenkomst tussen deze artikelen is de steeds breder wordende verantwoordelijkheid van de docent LO. Het eerste topic-artikel is een bijdrage vanuit het lectoraat Bewegen In en Om de School (BIOS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In Amsterdam is er een Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek (OBM) waarin de vakleerkracht samenwerkt met de interne begeleider in de school en verschillende zorgprofessionals buiten de school.

2022 LO7: Breed motorisch leren

Het topic van LO Magazine 7 is breed motorisch leren. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt de laatste tijd en tegelijkertijd nog vol in ontwikkeling is. In artikel Van Breed Motorisch Ontwikkelen naar veelzijdig bewegen in de praktijk Kenniscentrum Sport onderbouwt het belang van een brede motorische ontwikkeling voor een leven lang bewegen. Daarna volgt de artikelenreeks ‘Bewegingsbanen, bobbelbanen en freerunningtracks (deel 1, 2 en 3)’. Het eerste deel laat (nieuwe) principes van motorisch leren, de Constraints Led Approach (CLA), zien bij bobbelbanen. Het tweede deel gaat over een onderzoek in België over de bijdrage van de ‘bobbelbaan’ aan een brede motorische ontwikkeling (BMO).

2022 LO6: Bestaat de Homo Ludens nog wel?

Het topic van LO Magazine 6 is Homo Ludens, een begrip dat in 1938 door Johan Huizinga is geïntroduceerd in de wereld van bewegen en sport. In het eerste artikel beschrijft Sandra Meeuwsen, sportfilosoof, het begrip vanuit historisch-wetenschappelijk perspectief. Aan het eind van haar essay daagt zij het bewegingsonderwijs uit met de vraag: ‘Zijn we niet toe aan een geïntegreerd, materieel spelbegrip, waarin ook ruimte is voor de sacrale, verspillende functie van spel, zelfs in het bewegingsonderwijs?’ Vier topic-artikelen geven hier ieder op hun eigen wijze antwoord op.

2022 LO5: Visie en doelstellingen

In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren bewegen’. In het eerste deelartikel Lichamelijke oefening (1) ligt het accent op gezondheid en fitheid. In Lichamelijke opvoeding (2) ligt het accent op persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. In Sportonderwijs (3) ligt het accent op socialisatie. In Bewegingsonderwijs (4) ligt het accent op het verbeteren van bewegingshandelingsbekwaamheid.

2022 LO4: Wat heeft corona met onze leerlingen gedaan?

In LO Magazine 4 staan maar liefst acht topic-artikelen: vijf in het magazine en drie als bonusartikel op de website. In het eerste topicartikel ‘Corona en LO in vo’ staan de resultaten van de online enquête gehouden onder de vo-leden van de KVLO. Andere artikelen gaan over fysieke activiteit, schermgedrag, lichaamsgewicht, doelgroepen.

2022 LO3: Lesgeven aan kleuters

Heel jong geleerd, is oud gedaan! In dit topic staan vijf artikelen met aanbevelingen, succes­ criteria, succeservaringen, succesfactoren en praktische handvatten voor bewegingsrijke lessen aan jonge kinderen in groep 1 en 2. Jonge kinderen bezitten een natuurlijke drang om te bewegen. Spelend en bewegend ontdekken zij de wereld. Sleutels tot succes zijn ‘plezierig bewegen’ en aansluiten bij ieders niveau en behoefte.

2022 LO2: Omgaan met diversiteit

Diversiteit is een pluriform begrip. In relatie tot de LO-werkvloer is er gekozen om eerst twee meer fundamentele artikelen weer te geven. Dit betreft LO-onderwijs en diversiteit en diversiteit rondom sport en beweegmotieven. Hiermee wordt er een kader geschetst van waaruit praktische vertalingen vanuit de werkvloer gegeven worden: onder andere speciaal onderwijs en een surfproject. Verder is er ook een vorm van introspectie met betrekking tot culturele en genderdiversiteit op een van de ALO’s.

2022 LO1: Veiligheid in en om de gymzaal

In dit topic staan we stil bij veiligheid. Het team juridisch van de KVLO komt uitgebreid aan het woord. Zij besteden in een basis- artikel aandacht aan aspecten van veiligheid, verantwoording en aansprakelijkheid. Verder worden veel gestelde vragen uit de praktijk besproken. In het praktijkkatern volgt een bloemlezing van artikelen waarin de afgelopen vijf jaar deze aspecten in het LO Magazine aan de orde zijn geweest.

2021 LO9: Bewegen regelen en angst in de gymles

De keuze van topics voor LO 9 was aan de lezers. Twee onderwerpen scoorden hoog: Bewegen regelen en Angst in de gymles. Het artikel Doelstelling en regelthema’s voor bewegen regelen gaat in op de hoofddoelstelling en een mogelijke ordening van regelthema’s. De andere topicartikelen gaan over angst in de gymles. Hoe ervaart een jonge leerling de gymles? En hoe beleven stagiaires een lesbezoek vanuit de opleiding? Het artikel Puberbrein in beweging gaat in op de emotionele worstelingen en veranderingen in sociaal gedrag van pubers in de gymles.