Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

De hoofddoek en de gymles

KVLO Nieuws  |  23 maart 2023
(Artikel LO2 2023) Regelmatig ontstaat er een discussie over kledingvoorschriften in de gymles. Een veel terugkomend onderwerp is daarbij het dragen van een hoofddoek. Daar ging het ook over in een zaak bij de Commissie gelijke behandeling (nu het College voor de Rechten van de Mens) en de daaropvolgende rechtszaak die enige tijd geleden werd gevoerd bij rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2014:12959). 

In de betreffende zaak ging het om een vijftienjarige leerlinge (van het vmbo) die is opgevoed volgens islamitische voorschriften en gebruiken. In eerste instantie volgde de school ten aanzien van het dragen van een hoofddoek tijdens de gymles het volgende beleid (dat jaarlijks ook schriftelijk kenbaar werd gemaakt): “Voor leerlingen die om godsdienstige reden een hoofddoek dragen, is het uit veiligheidsoverwegingen verplicht om een speciaal sporthoofddoekje te dragen of om zonder hoofddoek aan de gymles deel te nemen.” 

Halverwege het lopende schooljaar verandert de school het bovenstaande beleid. De school besluit dat leerlingen tijdens de gymles vanwege veiligheidsoverwegingen geen (speciale sport)hoofddoek meer mogen dragen. Het verbod om een hoofddoek te dragen, geldt uitsluitend voor de gymles. 

De ouders van de leerling zijn het niet eens met het besluit dat de leerling alleen zonder sporthoofddoek mag deelnemen aan de les LO. Zij leggen de kwestie voor aan de Commissie gelijke behandeling. De Commissie gelijke behandeling is van mening dat de school verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door de leerling niet te laten deelnemen aan de gymlessen met een sporthoofddoek. 

De belangrijkste overweging van de Commissie is daarbij dat de school niet aantoonbaar heeft kunnen maken dat het dragen van een sporthoofddoek tijdens de gymles onveilig is. Daarbij benadrukt de Commissie (met verwijzing naar een eerdere uitspraak) “dat er mogelijkheden bestaan om sportkleding voor te schrijven, zoals een sporthoofddoek, die voldoet aan de eisen van veiligheid en die tevens tegemoet komt aan de religieuze bezwaren van sommige leerlingen om zonder hoofddoek te gymmen. Kenmerk van de sporthoofddoek is dat deze nauwsluitend om het hoofd zit en met klittenband onder de kin sluit, zodat de hoofddoek, mocht die ergens achter blijven haken, makkelijk losschiet.” 

In een latere (op de uitspraak van de Commissie) volgende gerechtelijke uitspraak heeft de rechtbank Den Haag de conclusie van de Commissie bekrachtigd: “Uit niets blijkt dat het gymmen met een sporthoofddoek, die daartoe speciaal is ontworpen, zodanig gevaarlijke situaties in het leven roept of kan roepen dat, zoals de school stelt, op die grond de vrijheid van onderwijs moet prevaleren boven de vrijheid van godsdienst. De vergelijking met oordelen van de CGB die betrekking hebben op verboden van scholen op (gedeeltelijk) gezicht bedekkende sluiers gaat mank, aangezien van gezichtsbedekking in het geval van een sporthoofddoek geen sprake is.”

Samengevat is het op grond van het recht op vrijheid van godsdienst niet snel mogelijk om het dragen van een voor sport bedoelde hoofddoek te verbieden. Voor een dusdanig verbod moeten een zeer goed onderbouwd doel en rechtvaardiging bestaan.


Noot team juridisch.. (Artikel LO3 2023) 

Wist je dat je het dragen van een sporthoofddoek in de les LO niet zomaar mag verbieden? Uit de rechtspraak blijkt dat dit alleen kan/mag indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat door het dragen van de sporthoofddoek dusdanige gevaarlijke situaties ontstaan dat de vrijheid van godsdienst daarvoor moet wijken. Daar is niet snel sprake van. Wel kan een school dus de voorwaarde stellen dat er een sporthoofddoek wordt gedragen in plaats van een normale hoofddoek waarbij de sporthoofddoek nauwsluitend om het hoofd zit en met klittenband onder de kin sluit, zodat de hoofddoek, mocht die ergens achter blijven haken, makkelijk losschiet. 

Meer info: juristen@kvlo.nl

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: