Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

De KVLO roept politiek op tot actie voor verbetering van huisvesting bewegingsonderwijs en sportinfrastructuur

KVLO Nieuws  |  6 september 2023

Zeist, 6 september 2023 - De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan de Nederlandse politiek om zich in te zetten voor de verbetering van de huisvesting bewegingsonderwijs en sportfaciliteiten in ons land. Het huidige tekort aan geschikte gymzalen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs vormt een groot probleem dat de kwaliteit van bewegingsonderwijs kan ondermijnen. 

 
Recente onderzoeken, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de KVLO, tonen aan dat er vaak wordt uitgeweken naar alternatieve buitenaccommodaties, omdat er geen geschikte en bereikbare gymzalen beschikbaar zijn.

De verschuiving naar buitenaccommodaties kan directe gevolgen hebben voor de naleving van de wettelijke kerndoelen en leerlijnen voor bewegingsonderwijs. Ook in de modelverordening onderwijshuisvesting (VNG) staat nadrukkelijk beschreven dat gym moet plaatsvinden in een gymlokaal. Daarnaast laten veiligheid en kwaliteit vaak nog te wensen over in de reeds beschikbare faciliteiten. Dit probleem kan niet langer worden genegeerd en vereist een landelijke aanpak”, aldus Cees Klaassen – directeur KVLO. 
 

De KVLO ziet mogelijkheden voor verbetering door renovatie van bestaande faciliteiten en de realisatie van meer multi-inzetbare gymzalen. Deze faciliteiten dienen als centra voor zowel bewegingsonderwijs als bredere sportactiviteiten, waarmee ze naadloos aansluiten bij het 2+1+2-model van de KVLO. 
 
Hier vind je het pamflet van de KVLO met de oproep aan de politiek om bovenstaande op te nemen in verkiezingsprogramma's c.q. formatiebesprekingen. Dit pamflet sluit aan bij de recente oproep van de PO-Raad, VO-raad en VNG, waarin zij aandacht vragen voor onderwijshuisvesting. De KVLO deelt dit belang en wil benadrukken dat multi-inzetbare gymzalen een integraal onderdeel vormen van deze onderwijshuisvesting. Daarnaast komt deze oproep tegemoet aan de behoeften van sportverenigingen en sluiten ze aan bij de visie van sportkoepel NOC*NSF.

 
Over de KVLO 
De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maakt de KVLO zich al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van haar ruim elfduizend leden.  


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: