Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Huisvesting in kaart

KVLO Nieuws  |  5 juli 2023

​In het primair onderwijs (po) wordt het met ingang van volgend schooljaar verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week aan alle groepen te verzorgen. In het kader van deze ontwikkeling brengt de KVLO in kaart hoe het rondom het thema huisvesting voor het primair onderwijs gesteld is. 

De peiling, die ingevuld is door 272 vakleerkrachten werkzaam in het po, wijst uit dat er zorgen zijn over de huisvesting. Het is onder meer gebleken dat er niet altijd voldoende accommodatie beschikbaar is. Daarnaast laat de kwaliteit van de accommodaties (op o.a. het gebied van onderhoud, oppervlakte, akoestiek en ventilatie) bij een aantal scholen ook te wensen over. In de factsheet 'Huisvesting bewegingsonderwijs' lees je hier meer over. 

 

De KVLO herkent de zorgen en denkt graag mee hoe zaken beter kunnen. Voor de langere termijn moet er gekeken worden naar de nieuwbouw van accommodaties die geschikt zijn voor het behalen van de kerndoelen van het bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er structurele (duurzame) aanpassingen van bestaande bouw nodig. Hierbij kan het Handboek Huisvesting Bewegingsonderwijs van de KVLO goed van pas komen (in het najaar van 2023 verschijnt een nieuwe versie). 


Ook op de korte termijn zijn er (tijdelijke) oplossingen om de kwaliteit van bestaande accommodaties te verbeteren. Denk hierbij aan aanpassingen m.b.t. akoestiekventilatieinventaris, etc. In het nieuwe schooljaar delen we met regelmaat tips rondom verbeteringen van je werkplek en je leermiddel.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: