Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

KVLO roept kabinet op tot curriculumherziening: “nu niet wachten, maar de bouwstenen concretiseren”

KVLO Nieuws  |  10 maart 2022

De KVLO wijst het kabinet op de urgentie van curriculumherziening van het leergebied ‘Bewegen en Sport’, mede naar aanleiding van recent onderzoek van het RIVM naar de effecten van sport en bewegen op de gezondheid. Een geactualiseerd curriculum kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de landelijke ambitie voor een actieve en gezonde leefstijl én mogelijk het drukken van bijkomende (zorg)kosten.

 
Effect sport en bewegen op gezondheid
In het onlangs verschenen onderzoek (n.a.v. diverse Kamernoties) naar de effecten van sport en bewegen op de gezondheid en (zorg)kosten, concludeert het RIVM dat meer sporten en bewegen leidt tot een vermindering van diabetes type 2, beroerte, hartfalen en coronaire hartziekten. Hiermee worden levensjaren gewonnen en zorgkosten bespaard (zie kamerbrief van de minister). De ambitie van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is dat het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen in Nederland stijgt naar 75 procent in 2040 t.o.v. de huidige 50.

 
In het onderzoek wordt echter ook gesteld dat meer levensjaren op hun beurt meer zorgkosten met zich mee zullen brengen. Mensen worden dus wel gezonder oud, maar doordat mensen langer leven stijgen ook de kosten, o.a. door meer sportblessures en de kosten voor de verpleeghuiszorg (zie onderzoek RIVM ).

Wel zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek en dat constateren de onderzoekers zelf ook. Ook voor andere ziekten zouden kosten bespaard kunnen worden door meer en regelmatig te bewegen. Vanuit een meer maatschappelijk perspectief gezien is het ook belangrijk om naar bredere effecten van bewegen op welbevinden (sociaal, mentaal) en welvaart te kijken.
 

Curriculumherziening voor een actieve en gezonde leefstijl
Mede n.a.v. het RIVM-onderzoek roept de KVLO het kabinet op om haast te maken met de doorontwikkeling en doorstart van de curriculumherziening van het leergebied Bewegen en Sport. De verschillende bouwstenen van het geactualiseerde curriculum sluiten beter aan bij de ambitie voor een actieve en gezonde leefstijl; naast (motorische) basisvaardigheden en beter leren bewegen zijn dat 'gezond bewegen', ‘beweegidentiteit’ en 'samen bewegen'.
We moeten nu niet wachten, maar de bouwstenen concretiseren. Het is van belang dat kinderen vanaf de basisschool tot en met het VO verantwoord en met veel plezier goed leren bewegen”, benadrukt Cees Klaassen, directeur KVLO.

De laatste stap van bouwstenen naar kerndoelen moet nog gemaakt worden, maar daarover zijn al goede suggesties en adviezen gedaan door de SLO, de ontwikkelscholen en het ontwikkelteam.
 

Voor een overzicht van de bouwstenen zie: 
 

Reeds is gebleken dat voor deze curriculumherziening een groot draagvlak is en er ook een positief tussen-advies van de wetenschappelijke curriculum-commissie ligt (zie hiervoor het rapport: "Kaders voor de toekomst, Tussenadvies 1, Wetenschappelijke Curriculumcommissie, 30 november 2020  (pagina 46 - Taxatie leergebieden Curriculum.nu - Bewegen & Sport).

 
Vanwege de noodzaak van de curriculum-herziening vraagt de KVLO de Tweede Kamer om op 6 april in te stemmen met de doorstart van de curriculumherziening van het leergebied Bewegen en Sport, voor een leven lang met plezier bewegen en sporten, want ook hier geldt nog steeds: jong geleerd is oud gedaan!Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: