Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Rondetafelgesprek Bewegingsarmoede: 'rijke schooldag' en '2+1+2 model' als wapens in strijd tegen bewegingsarmoede

KVLO Nieuws  |  21 februari 2022
Op maandag 21-02-2022 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Bewegingsarmoede, georganiseerd door de Kamercommissie VWS. Vanuit verschillende blokken, te weten Kennis en Wetenschap, Professionele sportsector, Amateursport en Gemeenten, Onderwijs en Gehandicaptensport konden genodigden hun visie over bewegingsarmoede, en vooral het tegengaan ervan, toelichten (zie bijlage voor de deelnemers). De KVLO heeft het pamflet 2+1+2 bij de positionpapers ingebracht waar, door diverse deelnemers tijdens het rondetafelgesprek, regelmatig naar werd verwezen.

In het eerste blok werd nog eens duidelijk gemaakt dat er meer moet gebeuren dan wat er tot nu in het coalitieakkoord staat. Er werd gesproken van een gebrek aan geld en leiderschap. Maar ook over het stevig inzetten op kwaliteit van het kader en het inzetten van vakleerkrachten in en rondom de school.

Het daaropvolgende blok bood de professionele sportsector haar infrastructuur (zoals sportscholen) aan voor verschillende doelgroepen. Bij het derde blok werden de 'rijke schooldag' en het 2+1+2 model genoemd als belangrijke wapens in de strijd tegen de bewegingsarmoede op school. NOC*NSF en de KVLO werken samen met andere partners het model voor de +1 (een extra beweeg-uur) en +2 (2 uur buitenschoolse sport) verder uit. Een discussiepunt was in hoeverre de +1 en de +2 verplicht zouden moeten worden.

In het laatste blok werd duidelijk gemaakt wat het grote belang is van goed bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht en zijn/haar rol in een beweegteam dat verantwoordelijk is voor het aanbod. Aanvullend daarop en tot slot werd de vraag gesteld of er voldoende vakleerkrachten zijn en wat er nodig zou zijn om het werken in het PO voor vakleerkrachten aantrekkelijk(er) te maken. De KVLO is al geruime tijd bezig met dit punt om te voorkomen dat er een tekort ontstaat aan vakleerkrachten in het PO. Cees Klaassen, directeur KVLO, vertelt: "Ieder jaar studeren er ruim 600 LO studenten af, waarvan de helft (300) naar het PO kan, nog los van de studenten van de combi-opleidingen ALO/PABO die ook op de markt komen. Allemaal nieuwe vakleerkrachten, klaar om aan het werk te gaan. Van krapte zou dus geen sprake moeten zijn, maar het wordt wel spannend, want een groot punt van zorg is het feit dat er te grote verschillen bestaan tussen PO en VO op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het salaris van vakleerkrachten. Daarom is het van groot belang dat iedere vakleerkracht, ook in het PO, een goede aanstelling krijgt bij de school en in ieder geval op basis van de CAO-PO wordt gewaardeerd én dat de loonkloof tussen PO en VO z.s.m. wordt gedicht. Tot het zover is, zullen wij ons hier hard voor maken."

Convocatie..
Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: