KVLOWie we zijnPartners

​Partners

Om jouw belangen goed te vertegenwoordigen, werkt de KVLO nauw samen met de volgende partners in bewegen en sport:

 • NOC*NSF
 • Kenniscentrum Sport&Bewegen
 • Ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 • Ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 • Jongeren Op Gezond Gewicht
 • Gezonde School
 • MBO Raad
 • MBO opleidingen Sport en Bewegen
 • PO-Raad
 • VO-raad
 • Hogescholen/ALO’s
 • Universiteit Utrecht
 • Mulier Instituut
 • Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
 • De International School Sport Federation (ISF)
 • Nationaal Platform Schoolsport
 • Special Heroes
 • Johan Cruyff Foundation
 • SLO