Skip Navigation Linksdefault

KVLOWie we zijnPrivacyverklaring & Disclaimer

​Privacyverklaring en disclaimer

Dit is de privacyverklaring van de KVLO inzake de website kvlo.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de KVLO.

De KVLO respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de KVLO. U dient zich ervan bewust te zijn dat de KVLO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de KVLO, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze ledenadministratie en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de KVLO en haar afdelingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de KVLO.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien of te veranderen. In dat geval kunt u inloggen op mijnkvlo.nl of contact opnemen met de ledenadministratie.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de KVLO. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Disclaimer
De KVLO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de KVLO aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

De KVLO is niet aansprakelijk voor de inhoud van door bezoekers geplaatste reacties. Reacties en/of ingezonden artikelen worden enkel op risico van de schrijver geplaatst. De KVLO kan niet instaan noch aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de reacties.

Standpunten in geplaatste reacties zijn niet noodzakelijkerwijze de standpunten van de KVLO. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en/of reacties zonder voorafgaande opgave van reden te verwijderen.

Disclaimer Goed Leren Bewegen Nieuwsbrief
De informatie verzonden met de Goed Leren Bewegen Nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van de KVLO. De KVLO waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.
De KVLO aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. niet ontvangen, onjuiste verzending en ontvangst van dit bericht en van de inhoud van dit e-mailbericht en/of aanwezigheid van virussen.

De KVLO is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit/veiligheid van beweegvormen die via de websites/social media/nieuwsbrief getoond worden. Ze dienen als illustratie van de mogelijkheden..