Skip Navigation Linksvso

​Procedure
Sportiefste VSO-school van Nederland

VSO De Twijn uit Zwolle de Sportiefste VSO-school van Nederland 2021

In 2020 ging de verkiezing ‘Sportiefste School van Nederland’ niet door vanwege COVID-19 maar dit jaar had de organisatie maatregelen genomen om dat te voorkomen. Dat resulteerde in een centrale onlinepresentatie vanuit een speciaal daarvoor ingerichte KVLO-studio in Zeist. Op de deelnemende scholen zelf was er voor de leerlingen een sportief programma. Alle deelnemers kregen een gezonde snack aangeboden door TIG Akoestiek. Bekijk de livestream hier terug.
 

Jurybezoeken

De jury was vooraf op de scholen gaan kijken hoe die voldeden aan de criteria. Ze voerde ook gesprekken met leerlingen, de directeur en docenten LO. Dat werd vastgelegd in een gefilmd verslag. De scholen hebben de juryleden uitgebreid rondgeleid en die heeft de vaksectie LO, de schoolleiding en leerlingen ruim kunnen bevragen.
Het filmpje van het jurybezoek aan VSO De Twijn vind je hier.
Het filmpje van het jurybezoek aan het VSO Kristallis Aventurijn vind je hier.


Sportiefste VSO-school

VSO De Twijn uit Zwolle mag zich als tweede voorde de komende twee jaar de “Sportiefste VSO-school van Nederland” noemen. De VSO-scholen waren uit inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale van de verkiezing. De jury wees VSO De Twijn uiteindelijk als winnaar aan. De school won hiermee een watersport tweedaagse bij het Robinson Crusoë Eiland, Loosdrecht t.w.v. €2500,-. Deze prijs wordt aangeboden door Menzis.
Bosan, Nijha en Janssen-Fritsen bieden de winnaar bovendien een waardecheque van €2000,- aan. VSO Kristallis Aventurijn werd tweede en ontving een waardecheque van €1500,-, eveneens beschikbaar gesteld door bovengenoemde sportzaalinrichters.
 
Deze betrekkelijk nieuwe verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd door de KVLO (de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF.

De jury van het VSO is onder de indruk van de manier waarop het kind centraal gesteld wordt bij VSO De Twijn. Er wordt geprobeerd alles uit het kind te halen op sportief gebied, waarbij rekening wordt gehouden met hun beperkingen maar vooral ook gekeken wordt naar kansen. Er is een breed draagvlak op de school voor bewegen en sport. Hier lees je hun verhaal en ook dat van VSO Kristallis Aventurijn.

In 2022 zullen de verkiezingen voor het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs plaats vinden. In 2023 gaan we weer op zoek gaan naar de sportiefste VSO-school van Nederland.  Meer informatie over deze verkiezing zal medio augustus 2022 op onze website worden gepubliceerd.
Downloads

Deze pagina heeft (nog) geen downloads.